φωτογράφιση για τον πολυχωρο ΚΙΤS Ιούλιος 2009
Fashion show ONE UP club Ιανουάριος 2009
Fashion show PARAISO club 'Αυγουστος 2008